PRAKTIJKERVARINGEN

ARBO – SPECIAAL - Fysiek handelen
Waar gaat deze praktijkervaring over?
Aanpak voorkomen van fysieke (over)belasting in de sector SO/VSO.

Naam van de stichting
Stichting BOOR.

Naam van de school
Tyltylschool Rotterdam.

Contactpersoon
Mevrouw L (Liesbeth) den Hartog, e-mailadres: Liesbethdenhartog@tyltylschool-rotterdam.nl

Functie contactpersoon
Adjunct-directeur Tyltylschool Rotterdam.

ARBO – SPECIAAL

Voorkomen van
fysieke (over)belasting
in de sector SO/VSO
 


Aanpak voorkomen/beperken van fysieke (over)belasting
Jaarlijks organiseert de redactieraad van de Arbocatalogus PO een regiobijeenkomst. Tijdens de regiobijeenkomst Omgaan met agressie en voorkomen van rugklachten in Rotterdam ontmoette ik mevrouw Den Hartog. Tijdens ons gesprek vertelde zij over de aanpak van het voorkomen/beperken van fysieke (over)belasting bij de Stichting BOOR voor de sector SO/VSO. We maakten een vervolgafspraak.
Lees het verslag van ons telefonisch gesprek.

Beschrijving praktijkervaring
 • De Tyltylschool organiseert jaarlijks een instructiemiddag over fysieke handelingen voor al het personeel die met de zorg voor de kinderen te maken heeft.
 • Voor nieuw personeel worden extra instructiemomenten georganiseerd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden van de fysiotherapeut en ergotherapeut in de school.
 • Op diverse plekken in de school hangt een Safety first-kaart met tips ter voorkoming van fysieke (over)belasting.

Gevolg voor de arbeidsomstandigheden
 • Voorkomen/beperken van fysieke (over)belasting
 • Helpt incidenten en ongevallen tijdens de verzorging van de kinderen te voorkomen.

Voordeel
 • Personeel is zich meer bewust van hun eigen fysieke handelingen tijdens de verzorging van het kind.
 • Borging van opgedane kennis over fysieke handelingen bereik je door herhaling: het jaarlijkse terugkomen van de instructiemiddagen voor al het personeel dat met de zorg van de kinderen te maken heeft.
 • Voorkomen van incidenten en ongevallen tijdens de verzorging van het kind.
 • Minder uitval door ziekte ten gevolge van fysieke (over)belasting.

Tips
 • Zorg voor herhaling van instructies over fysieke handelingen. Dit draagt bij aan het bewustwordingsproces van het correct uitvoeren van fysieke handelingen en de informatie verzandt niet.
 • Ophangen van informatiebladen op diverse plekken in de school.
 • Gebruik maken van de expertise die in school aanwezig is zoals de fysiotherapeut en ergotherapeut.

Extra informatie

Meer informatie over de Tyltylschool https://youtu.be/smUbrUbqloA


Datum 11 maart 2016
Naam Yvonne Van den Bosch, Vervangingsfonds.


Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring.
MEER PRAKTIJKERVARINGEN
05-05-2020 Praktijkvoorbeeld: Starten na de Coronamaatregelen 10-01-2019 Praktijkverhaal: Werkdrukspel
12-03-2018 Praktijkervaring: Luchtreinigingsapparaat 08-03-2018 Praktijkverhalen: Werkdrukverlaging
17-01-2018 Praktijkverhalen: Administratieve lastendruk 17-01-2018 Praktijkverhaal: Omdenken naar werkplezier
11-03-2016 ARBO – SPECIAAL - Fysiek handelen 13-01-2016 Praktijkervaring: RI&E met de Arbomeester
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds