PRAKTIJKERVARINGEN

Arbobeleid bij Tabijn strak geregeld

Waar gaat deze praktijkervaring over
Voor gegarandeerde aandacht voor arbozaken heeft Stichting Tabijn in Noord-Holland de functie van een bovenschoolse arbocoördinator/preventiemedewerker gecreëerd. Daarmee is veiligheid niet vrijblijvend maar een urgent thema binnen de organisatie. Oftewel: Tabijn heeft het arbobeleid aardig op de rit.

Bron: www.vervangingsfonds.nl

Sinds augustus 2010 is Fred de Wildt, directeur van basisschool Het Baken in Sint Pancras, tevens bovenschoolse arbocoördinator / preventiemedewerker.


Jaarlijks stelt hij het activiteitenplan ‘Projectplan arbozorg’ op dat wordt vastgesteld door het college van bestuur (CvB).

Het plan beschrijft de aandachtspunten, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de verschillende arboprojectgroepen en het arbonetwerk.Verder coördineert, ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) De Wildt het CvB, schooldirecteuren en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bij arbovraagstukken. Hij houdt toezicht op het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en begeleidt de scholen bij de uitvoering ervan. Tevens draagt hij zorg voor de uitvoering van ontruimingsoefeningen en BHV-activiteiten en spreekt de schoolleiding aan op haar arboverantwoordelijkheden/-taken.


Lees meer in het artikel Arbobleid bij Tabijn strak geregeld.


De praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring.

MEER PRAKTIJKERVARINGEN
10-01-2019 Praktijkverhaal: Werkdrukspel 12-03-2018 Praktijkervaring: Luchtreinigingsapparaat
08-03-2018 Praktijkverhalen: Werkdrukverlaging 17-01-2018 Praktijkverhalen: Administratieve lastendruk
17-01-2018 Praktijkverhalen: Met werkdruk aan de slag 17-01-2018 Praktijkverhalen: Samenwerken aan werkdruk
25-09-2017 Arbobeleid bij Tabijn strak geregeld 11-03-2016 ARBO – SPECIAAL - Fysiek handelen
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds