PRAKTIJKERVARINGEN

Praktijkverhalen: Samenwerken aan werkdruk
Via de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ wil het Arbeidsmarktplatform PO het gesprek in de school daarover stimuleren. Aan de pilot hebben vijf scholen meegewerkt, ieder met zijn eigen dynamiek en kenmerken.

In het voorjaar van 2017 is onderzocht wat de resultaten van de genomen maatregelen zijn.

Pilot Samenwerken aan werkdruk

Hoe kunnen leraren en schoolleiders samenwerken aan werkdruk? Dat was de centrale vraag in de pilot die het Arbeidsmarktplatform PO met TNO opzette om werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. Vijf scholen volgden het stappenplan van de Wegwijzer werkdruk om werkstressoren in de school aan te pakken. De resultaten van hun aanpak zijn nu bekend.

 

Eigen dynamiek

De vijf pilotscholen die meewerkten aan de pilot zijn divers en hebben hun  eigen dynamiek: een school met een relatief jong team; een school die sterk groeide in leerlingaantal; een school in een krimpregio; een school die actief leerlingen moet gaan werven en een school die sinds kort overgegaan is naar het overlegmodel.

 

Gesprek in de school

De pilot richtte zich op een gesprek in de school via een participatieve aanpak, waarbij leraren actief worden betrokken bij elke stap van de Werkdruk Wegwijzer van TNO. Het gesprek gaat over de volgende vragen: Is er sprake van werkdruk? Weet je waar de werkdruk door komt? Wat kun je aan werkdruk doen? Daarna gaan de schoolteams samen aan de slag om de gekozen maatregelen in praktijk te brengen. Aan de hand van een nameting gaan de scholen in gesprek of de aanpak succes heeft.

Lees ook de Werkdruk wegwijzer van TNO.

 

Wat levert de aanpak op?

Uit de nameting van TNO blijkt dat de aanpak bij alle pilotscholen tot positieve resultaten leidt. Leraren ervaren meer sociale steun van collega’s en leidinggevenden en vinden dat cultuur in de school is verbeterd. Teams zijn zich meer bewust wat werkdruk veroorzaakt en in welke regelmogelijkheden voor kunnen nemen. Daardoor maken zij onder andere gerichter keuzes voor activiteiten en maatregelen.

Lees meer over de aanpak en de resultaten in de whitepaper Werkdruk.

 

Meer informatie

Tijdens de pilot zijn praktijkvoorbeelden en praktische tips om werkdruk in de school aan te pakken verzameld:

 

Bron: www.arbeidsmarktplatformpo.nl


Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring.

MEER PRAKTIJKERVARINGEN
10-01-2019 Praktijkverhaal: Werkdrukspel 12-03-2018 Praktijkervaring: Luchtreinigingsapparaat
08-03-2018 Praktijkverhalen: Werkdrukverlaging 17-01-2018 Praktijkverhalen: Administratieve lastendruk
17-01-2018 Praktijkverhaal: Omdenken naar werkplezier 17-01-2018 Praktijkverhalen: Samenwerken aan werkdruk
11-03-2016 ARBO – SPECIAAL - Fysiek handelen 13-01-2016 Praktijkervaring: RI&E met de Arbomeester
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds