PRAKTIJKERVARINGEN

Praktijkverhalen: Administratieve lastendruk

In de handreiking ‘Ruimte in regels' (PDF) staat helder op een rij wat vanuit het onderwijstoezicht van leraren wordt verwacht, en wat niet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de inspectie van het Onderwijs geven met deze handreiking alle basisschoolleraren meer inzicht in de mogelijkheden die zij hebben om hun kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven zonder teveel administratieve lastendruk.

 

De handreiking kan helpen bij het maken van keuzes waarvoor wel en geen uitgebreide verantwoording nodig is. Niemand is immers leraar geworden om allerlei overbodige administratie bij te houden. Uiteraard is administratie soms nodig, maar het moet niet zijn doel voorbij schieten. De handreiking is zeker niet bedoeld als ‘de oplossing’ voor ervaren werkdruk, maar wil leraren meer duidelijkheid geven over wet- en regelgeving zodat zij beter in staat zijn om hun eigen keuzes te kunnen maken.


Bekijk de praktijkverhalen over de aanpak van werkdruk door administratieve lastendruk bij de beschrijving. (bron: www.leraar.nl)


Handreiking 'Ruimte in Regels. Papieren rompslomp, of kan het anders?'.

Zelf aan de slag? Kaartenset 'Ruimte in Regels'.Praktijkverhalen over de aanpak van werkdruk door administratieve lastendruk.


Deel 1 ,13 november 2017

'Administreren? Alleen als het nut heeft!'.

Basisschool De Wegwijzer in Kesteren.


Deel 2, 14 november 2017

'We zijn letterlijk eigenwijzer geworden'.

De Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG).


Deel 3, 15 november 2017

'Wij zijn veranderd, nu de buitenwereld nog'.

Basisschool De Oversteek in Liempde.


Deel 4, 16 november 2017

'Minder bureaucratie door TOP-dossier voor passend onderwijs'.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland.


Bron: www.leraar.nl


Deze praktijkervaring maakt geen onderdeel uit van de Arbocatalogus PO. De Redactieraad van de Arbocatalogus PO, de PO-raad en de bonden zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gepresenteerde praktijkervaring.

MEER PRAKTIJKERVARINGEN
05-05-2020 Praktijkvoorbeeld: Starten na de Coronamaatregelen 10-01-2019 Praktijkverhaal: Werkdrukspel
12-03-2018 Praktijkervaring: Luchtreinigingsapparaat 08-03-2018 Praktijkverhalen: Werkdrukverlaging
17-01-2018 Praktijkverhalen: Administratieve lastendruk 17-01-2018 Praktijkverhaal: Omdenken naar werkplezier
11-03-2016 ARBO – SPECIAAL - Fysiek handelen 13-01-2016 Praktijkervaring: RI&E met de Arbomeester
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds