Welkom op de website van de Arbocatalogus Primair Onderwijs (PO)

Waarom een Arbocatalogus PO?

Op 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. De wijziging hield o.a. in dat per branche ingespeeld kan worden op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, door middel van een arbocatalogus. De Arbocatalogus PO wil iedereen die werkt in het primair onderwijs praktische informatie geven over arbeidsomstandigheden (arbo). De Arbowetgeving eist dat ook het primair onderwijs werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van al het personeel. Maar de Arbowetgeving geeft lang niet altijd aan hoé dat moet gebeuren. De werkgevers en de werknemers in het primair onderwijs geven in de Arbocatalogus PO praktische oplossingen om te voldoen aan de algemene eisen uit de Arbowetgeving. Deze Arbocatalogus PO maakt deel uit van de CAO voor het primair onderwijs.

 

Communicatiemiddelen

Onderstaande communicatiemiddelen kunt u gebruiken om de Arbocatalogus PO bij de school/scholen onder de aandacht te brengen.
PowerPointpresentatie
PowerPointpresentatie ‘Een Arbocatalogus voor het primair onderwijs’.
Bij de presentatie gebruikt u de spatiebalk of entertoets om naar de volgende dia te gaan.
Brochure
Brochure Arbomeester en Arbocatalogus PO.
Presentaties regionale bijeenkomsten
Presentatie van de regionale bijeenkomst ‘Afspreken en aanspreken’ (2013).
Presentatie van de regionale bijeenkomst ‘Een plan. En dan!’ (2014).
Presentatie van de regionale bijeenkomst 'Over het voorkomen van rugklachten en omgaan met agressie' (2015).
Congressen
Presentaties en andere documentatie van het congres 'Werkdruk, zo kom je eraan. Hoe kom je eraf?' (12 oktober 2016).
Presentaties en andere documentatie van het congres 'Arbo. Zó regel je dat op school!' (24 januari 2018).
Programma van het congres 'Arbo; de kapstok voor duurzame inzetbaarheid in het PO.' (14 november 2018).

 

Relatie met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De Arbocatalogus sluit helemaal aan op de Arbomeester2. De Arbomeester2 is het meest gebruikte RI&E-instrument voor het primair onderwijs. Eventuele verbeterpunten die voortvloeien uit het plan van aanpak uit de Arbomeester2 kunt u met behulp van de Arbocatalogus PO proberen op te lossen.

 

Een krul van de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid Krul

Alle oplossingen in de Arbocatalogus PO zijn door werkgevers en werknemers in het primair onderwijs aanvaard als een goede oplossing. De oplossingen die voorzien zijn van een krul zijn bovendien getoetst door de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid.

 

Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

De Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid controleert het primair onderwijs op de naleving van de Arbowetgeving. Veel verplichtingen voor de werkgever staan concreet en gedetailleerd vermeld in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Soms bevat deze wetgeving alleen globale of doelvoorschriften die nader moeten worden ingevuld. Dat hebben de werkgevers en de werknemers in het PO, de CAO-partijen, voor u gedaan door middel van de Arbocatalogus PO. Als u werkt met de oplossingen uit de Arbocatalogus PO voldoet u in principe aan de Arbowetgeving. De Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid controleert het primair onderwijs namelijk mede aan de hand van de Arbocatalogus PO.

 

Praktijkvoorbeelden in de Arbocatalogus PO

De Arbocatalogus PO kent de mogelijkheid om een zogenaamd praktijkvoorbeeld op te nemen. Een praktijkvoorbeeld zal veelal een beschrijving zijn van een oplossing of een aanpak die een bepaalde school heeft gekozen.

Juist door middel van praktijkvoorbeelden wordt de Arbocatalogus PO nóg meer een praktisch instrument. De redactieraad van de Arbocatalogus zal het ingebrachte praktijkvoorbeeld beoordelen. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de meerwaarde van het praktijkvoorbeeld voor het PO. Het praktijkvoorbeeld moet natuurlijk ook voldoen aan de eisen die de wetgeving stelt.

Commerciële uitingen in de vorm van een praktijkvoorbeeld zullen niet geplaatst worden.

Heeft u een praktijkvoorbeeld dan kunt u die sturen naar: info@arbocataloguspo.nl. Bij voorbaat onze dank.

 

Links naar externe sites
Op diverse webpagina’s bevinden zich links naar externe websites. De organisaties die participeren in de Arbocatalogus PO zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de privacybescherming op die pagina’s. Evenmin hebben zij een oordeel over diensten of producten die deze websites eventueel aanbieden.

About Arbo
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds