CONTACT

De website van de Arbocatalogus PO wordt beheerd door het Vervangingsfonds.
Uw suggesties, tips of opmerkingen voor verbetering van deze site zijn van harte welkom.
Ook ontvangen wij graag praktijkervaringen van scholen in het primair onderwijs.
Mail uw reactie naar info@arbocataloguspo.nl of neem contact op met de helpdesk Arbocatalogus PO.

Vervangingsfonds
Postbus 4839
6401 JM Heerlen
Tel : 045-5798181
Fax 045-5792332
info@arbocataloguspo.nl
www.arbocataloguspo.nl

Contact
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds