Disclaimer

De werknemersorganisaties in het Primair Onderwijs, de werkgeversorganisaties in het Primair Onderwijs en het Vervangingsfonds zijn zich volledig bewust van hun taak een internetsite met zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel op deze site voorkomende onjuistheden.