Veel gestelde vragen

Ben ik wettelijk verplicht om te werken met de Arbocatalogus PO?
Gebruikt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) de Arbocatalogus PO bij controles in het primair onderwijs?
Het geavanceerd printen via de website lukt mij niet?
Is de arbocatalogus alleen bedoeld voor de preventiemedewerker óf de arbocoördinator?
Staan er alleen oplossingen in de Arbocatalogus PO die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) zijn goedgekeurd?
Nee, er staan ook andere oplossingen in de Arbocatalogus PO. Dit zijn onderwerpen op het gebied van arbo, die naar de mening van de sociale partners belangrijk zijn voor scholen en waarvoor vaak oplossingen worden gevraagd. Er bestaan rond dergelijke onderwerpen geen voorschriften in de Arbowetgeving, zodat de sociale partners daartoe zelf handreikingen bieden. De Inspectie SZW zal deze onderwerpen dan ook niet toetsen, want in de Arbowetgeving is daar niets over geregeld.
‘Het verstrekken van medicijnen aan kinderen’ is een voorbeeld van een belangrijk onderwerp waarover de Arbowetgeving geen eisen bevat. Daarom heeft dit onderwerp geen krul van de Inspectie SZW.
Waarom bestaat dat verschil tussen oplossingen die wél en oplossingen die niet zijn getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).
Wat betekent een krul bij een oplossing?
Wat is nu precies de relatie met Arbomeester?
Wie hebben de Arbocatalogus gemaakt?
Zijn alle oplossingen altijd getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds