Veel gestelde vragen

Ben ik wettelijk verplicht om te werken met de Arbocatalogus PO?
Gebruikt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) de Arbocatalogus PO bij controles in het primair onderwijs?
Het geavanceerd printen via de website lukt mij niet?
Is de arbocatalogus alleen bedoeld voor de preventiemedewerker óf de arbocoördinator?
Staan er alleen oplossingen in de Arbocatalogus PO die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) zijn goedgekeurd?
Waarom bestaat dat verschil tussen oplossingen die wél en oplossingen die niet zijn getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).
Wat betekent een krul bij een oplossing?
Een krul bij een oplossing betekent dat het hier gaat om een oplossing die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) is beoordeeld en goedgekeurd. Indien u gebruik maakt van deze oplossing zal de Inspectie SZW er vanuit gaan dat u de Arbowetgeving goed naleeft.
 
Indien er geen krul bij een oplossing staat kan dat twee dingen betekenen: het gaat om een oplossing die nog ter beoordeling aan de Inspectie SZW moet worden voorgelegd. Het kan ook gaan om een oplossing die niet verplicht is op basis van de Arbowetgeving. De Inspectie SZW gaat deze oplossingen niet beoordelen en dus staat er ook geen krul bij!
Wat is nu precies de relatie met Arbomeester?
Wie hebben de Arbocatalogus gemaakt?
Zijn alle oplossingen altijd getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds