Veel gestelde vragen

Ben ik wettelijk verplicht om te werken met de Arbocatalogus PO?
Gebruikt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) de Arbocatalogus PO bij controles in het primair onderwijs?
Het geavanceerd printen via de website lukt mij niet?
Is de arbocatalogus alleen bedoeld voor de preventiemedewerker óf de arbocoördinator?
Staan er alleen oplossingen in de Arbocatalogus PO die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) zijn goedgekeurd?
Waarom bestaat dat verschil tussen oplossingen die wél en oplossingen die niet zijn getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).
De sociale partners in het primair ontwikkelen het hele jaar door nieuwe oplossingen, waarmee scholen kunnen voldoen aan de eisen uit de Arbowetgeving. Deze oplossingen worden op de website van de Arbocatalogus PO geplaatst.
De Inspectie SZW zal deze oplossingen ook nog moeten toetsen. Zodra de Inspectie SZW dat gedaan heeft krijgen de oplossingen op de website van de Arbocatalogus PO een krul .
Er worden door de sociale partners in het primair onderwijs ook oplossingen ontwikkeld die niet voorkomen in de Arbowetgeving. Ook deze oplossingen worden geplaatst op de website van de Arbocatalogus PO, maar zullen niet door de Inspectie SZW getoetst worden. Het gaat immers om oplossingen waarover de Arbowetgeving geen wettelijke eisen bevat. Een voorbeeld van zo’n oplossing is het onderwerp “Toezichthoudende instanties”.
Wat betekent een krul bij een oplossing?
Wat is nu precies de relatie met Arbomeester?
Wie hebben de Arbocatalogus gemaakt?
Zijn alle oplossingen altijd getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds