Veel gestelde vragen

Ben ik wettelijk verplicht om te werken met de Arbocatalogus PO?
Gebruikt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) de Arbocatalogus PO bij controles in het primair onderwijs?
Het geavanceerd printen via de website lukt mij niet?
Is de arbocatalogus alleen bedoeld voor de preventiemedewerker óf de arbocoördinator?
Nee, zeker niet. Hoewel de preventiemedewerker en de arbocoördinator een belangrijke functie hebben met betrekking tot arbo, is de Arbocatalogus PO niet alleen voor hen opgezet. De Arbocatalogus PO is bedoeld voor iedereen in het primair onderwijs die wat wil weten over arbo.
Ter illustratie: Zo kan een leerkracht behoefte hebben aan informatie over goede temperatuur (binnenklimaat) in de school. Een beleidsmedewerker op bestuursniveau kan willen weten wat de wettelijke grondslag is voor het nemen van maatregelen met betrekking tot BHV. Of een conciërge wil weten hoe hij of zij het gezond kan tillen.
Staan er alleen oplossingen in de Arbocatalogus PO die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) zijn goedgekeurd?
Waarom bestaat dat verschil tussen oplossingen die wél en oplossingen die niet zijn getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).
Wat betekent een krul bij een oplossing?
Wat is nu precies de relatie met Arbomeester?
Wie hebben de Arbocatalogus gemaakt?
Zijn alle oplossingen altijd getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds