Veel gestelde vragen

Ben ik wettelijk verplicht om te werken met de Arbocatalogus PO?
Gebruikt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) de Arbocatalogus PO bij controles in het primair onderwijs?
Ja. Als de school aantoont dat het werkt met oplossingen uit de Arbocatalogus PO, dan zal dat door de Inspectie SZW worden aanvaard. De Inspectie SZW heeft namelijk de tekst van de Arbocatalogus PO vooraf kunnen beoordelen en een fiat afgegeven aan de sociale partners in het primair onderwijs. Als een school dus niet werkt met de Arbocatalogus PO, dan zal die school moeten aantonen dat de door hen gebruikte aanpak even veilig en gezond is, als die uit de Arbocatalogus PO. De Inspectie SZW zal de primair onderwijssector met deze Arbocatalogus PO in de hand controleren. Formeel zegt de Inspectie SZW dan dat het werkt met de Arbocatalogus PO ‘als referentiekader’. Op de website van de Inspectie SZW vindt u een brochure over hoe de Inspectie SZW het primair onderwijs controleert en waar ze dan met name op letten.
Het geavanceerd printen via de website lukt mij niet?
Is de arbocatalogus alleen bedoeld voor de preventiemedewerker óf de arbocoördinator?
Staan er alleen oplossingen in de Arbocatalogus PO die door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) zijn goedgekeurd?
Waarom bestaat dat verschil tussen oplossingen die wél en oplossingen die niet zijn getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).
Wat betekent een krul bij een oplossing?
Wat is nu precies de relatie met Arbomeester?
Wie hebben de Arbocatalogus gemaakt?
Zijn alle oplossingen altijd getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds