NIEUWS

Update Arbomeester
datum

De Kindmodule binnen de Arbomeester is inhoudelijk ge-update door deskundigen van VeiligheidNL. Met name de vragenlijst over ‘Sociale Veiligheid’ is grondig gewijzigd. In de andere lijsten zijn her en der toelichtingen herschreven, is een enkele vraag verwijderd of toegevoegd. Voor nieuw op te starten Kindmodules wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, aangepaste vragenlijsten.
 
De Kindmodule is een losse module binnen de Arbomeester. Op grond van de Wet Primair Onderwijs heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van leerlingen. Om vorm te geven aan die zorgplicht, kan gebruik gemaakt worden van de Kindmodule. Omdat kinderen echter niet onder de werkingssfeer van de Arbowet vallen, staat deze module los van de RI&E.  

De Kindmodule binnen de Arbomeester is inhoudelijk ge-update door deskundigen van VeiligheidNL. Met name de vragenlijst over ‘Sociale Veiligheid’ is grondig gewijzigd. In de andere lijsten zijn her en der toelichtingen herschreven, is een enkele vraag verwijderd of toegevoegd. Voor nieuw op te starten Kindmodules wordt gebruik gemaakt van de nieuwe, aangepaste vragenlijsten.
 
De Kindmodule is een losse module binnen de Arbomeester. Op grond van de Wet Primair Onderwijs heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van leerlingen. Om vorm te geven aan die zorgplicht, kan gebruik gemaakt worden van de Kindmodule. Omdat kinderen echter niet onder de werkingssfeer van de Arbowet vallen, staat deze module los van de RI&E.  

Bekijk de nieuwe factsheet Arbomeester.
Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
08-09-2020 Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 beschikbaar 30-06-2020 Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd
25-06-2020 Beantwoording Kamervragen over veilig werken in coronatijd 25-06-2020 Protocollen Corona
11-06-2020 Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk 22-04-2020 Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang
22-04-2020 Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen 19-04-2020 Legionella: bij herstart scholen waterleidingen doorspoelen!
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds