NIEUWS

Arbobesluit en Warenwetbesluit machines gewijzigd per 15 december 2018

Het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines zijn met ingang van 15 december 2018 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465). Het betreft redactionele en beperkte beleidswijzigingen. De belangrijkste meer inhoudelijke wijzigingen betreffen bepalingen over:

  • Aanvullende voorlichting en onderricht aan werknemers voor wie gevaar bestaat voor blootstelling aan asbeststof.
  • Het uitbesteden van taken door certificerende instellingen.
  • De verplichting tot periodieke controles bij certificaathouders.
  • Pauzes bij beeldschermwerk.


De volgende wijzigingen gaan in per 1 januari 2019:

  • Wijzigingen in artikel 4.2 van het Arbobesluit (betreffende de Veiligheidsinformatiebladen).
  • De toevoeging aan artikel 4.54d van het Arbobesluit (kraanmachinisten die asbest verplaatsen) en de daarmee verband houdende wijziging in artikel 9.9b.


Meer informatie leest u op Arboportaal.nl

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
03-06-2019 Functioneren schoolleiders beter door een schoolleidersopleiding? 03-06-2019 Wereldgezondheidsorganisatie erkent burn-out officieel als beroepsziekte
03-06-2019 Handige filmpjes met tips voor preventiemedewerkers 28-05-2019 Onbekend of extra geld daadwerkelijk werkdruk basisonderwijs verlaagd
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds