NIEUWS

Arbobesluit en Warenwetbesluit machines gewijzigd per 15 december 2018

Het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines zijn met ingang van 15 december 2018 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 465). Het betreft redactionele en beperkte beleidswijzigingen. De belangrijkste meer inhoudelijke wijzigingen betreffen bepalingen over:

  • Aanvullende voorlichting en onderricht aan werknemers voor wie gevaar bestaat voor blootstelling aan asbeststof.
  • Het uitbesteden van taken door certificerende instellingen.
  • De verplichting tot periodieke controles bij certificaathouders.
  • Pauzes bij beeldschermwerk.


De volgende wijzigingen gaan in per 1 januari 2019:

  • Wijzigingen in artikel 4.2 van het Arbobesluit (betreffende de Veiligheidsinformatiebladen).
  • De toevoeging aan artikel 4.54d van het Arbobesluit (kraanmachinisten die asbest verplaatsen) en de daarmee verband houdende wijziging in artikel 9.9b.


Meer informatie leest u op Arboportaal.nl

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
20-12-2018 Arbobesluit en Warenwetbesluit machines gewijzigd per 15 december 2018 19-12-2018 Handig: checklijst met veiligheidstips voor de kerstvakantie
18-12-2018 Waar of niet waar: Een RI&E kost veel maar levert verder weinig op 17-12-2018 Kom naar de Stappensessie Werkdruk: Hoe kunt u uw team betrekken en samen tot oplossingen komen?
13-12-2018 Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort 13-12-2018 Tips voor (startende) leerkrachten om ‘beter met je tijd om te gaan’
12-12-2018 Grip op een positief werkklimaat: 5 tips en gratis boek 11-12-2018 Nieuw Certificatieschema Arbodiensten per 1 januari 2019
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds