NIEUWS

Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’

Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op 10 april 2019 verscheen ‘De Staat van het Onderwijs 2019’.

De algemene conclusie in ‘De Staat van het Onderwijs 2019’  is dat het Nederlandse onderwijs gemiddeld nog op niveau is, maar de ontwikkelingen waar de inspectie in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten.
In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ wordt deze algemene conclusie, de trends en de ontwikkelingen uitgebreid toegelicht.

Meer informatie en het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
03-06-2019 Functioneren schoolleiders beter door een schoolleidersopleiding? 03-06-2019 Wereldgezondheidsorganisatie erkent burn-out officieel als beroepsziekte
03-06-2019 Handige filmpjes met tips voor preventiemedewerkers 28-05-2019 Onbekend of extra geld daadwerkelijk werkdruk basisonderwijs verlaagd
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds