NIEUWS

Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’

Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op 10 april 2019 verscheen ‘De Staat van het Onderwijs 2019’.

De algemene conclusie in ‘De Staat van het Onderwijs 2019’  is dat het Nederlandse onderwijs gemiddeld nog op niveau is, maar de ontwikkelingen waar de inspectie in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten.
In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ wordt deze algemene conclusie, de trends en de ontwikkelingen uitgebreid toegelicht.

Meer informatie en het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2019’

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
16-04-2019 Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs 10-04-2019 Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie
10-04-2019 Inspectie van het Onderwijs publiceert ‘De Staat van het Onderwijs 2019’ 03-04-2019 Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
02-04-2019 Onderzoek wijst uit: extra budget vanuit Werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot werkdrukverlichting 02-04-2019 Praktisch aan de slag met de extra werkdrukmiddelen
02-04-2019 Toezicht en handhaving op RI&E wordt aangescherpt 01-04-2019 Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds