NIEUWS

Uitkomsten onderzoek naar gedragscode ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag op de werkvloer (agressie en geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie) kan leiden tot stress, ziekte en uitval. Daarom is in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een landelijke gedragscode voor organisaties met betrekking tot ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. In een recente Kamerbrief vat staatssecretaris Van Ark de bevindingen samen en geeft zij aan hoe hier opvolging aan wordt gegeven.
 

Er is -zo blijkt- onvoldoende aanleiding en draagvlak voor een landelijke gedragscode voor ongewenste omgangsvormen voor organisaties in Nederland. Tegelijkertijd is duidelijk dat werkgevers en werknemers baat hebben bij handvatten over hoe zij een gedragscode op kunnen stellen, welke elementen in ieder geval daarin een plek zouden moeten krijgen en hoe de gedragscode levend kan worden gehouden. De staatssecretaris is derhalve voornemens te stimuleren dat meer organisaties een gedragscode opstellen of een bestaande gedragscode actualiseren. Daarnaast wil zij werkgevers
informeren over manieren om de gedragscode levend te houden en optimaal te benutten als instrument in het PSA-beleid. Ook ziet zij meerwaarde in de ontwikkeling van een stappenplan voor het opstellen van een gedragscode, waarbij tevens aandacht is voor de rol die werknemers en hun vertegenwoordigers hierin kunnen spelen.
Bij de ontwikkeling van deze hulpmiddelen is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners. Zij kunnen er immers voor zorgen dat de inzichten van werknemers voldoende worden meegenomen en dat handvatten voor de vorm en inhoud van gedragscodes aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van verschillende organisaties.

Lees de Kamerbrief en het onderzoeksrapport op de website van de rijksoverheid.
 
Op Arbocatalogus PO vindt u ook uitgebreide informatie en oplossingen over:

• agressie en geweld
• discriminatie 
• pesten 
• seksuele intimidatie

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
12-08-2019 Nieuwe pilot tegen pesten in uw organisatie 07-08-2019 Doe mee aan de Week van de Werkstress!
25-07-2019 Themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier' 19-07-2019 Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds