NIEUWS

Consultatie AMvB ‘Monitoren van de veiligheid op scholen’ sluit op 6 mei 2019
De Rijksoverheid is voornemens verschillende besluiten over het monitoren van de veiligheid op scholen te wijzigen. Met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘Monitoren van de veiligheid op scholen’  worden de vereisten uitgewerkt waaraan de instrumenten, die scholen gebruiken om te monitoren hoe het staat met de veiligheid van de leerlingen, moeten voldoen. Doelgroep van deze AMvB is het primair en voortgezet onderwijs. Via internetconsultatie kunt u tot  6 mei 2019 reageren op de tekst van de AMvB en op de toelichting. Met uw reactie draagt u bij aan een verbetering van de regelingen.

Inhoud AMvB en reageren

Door de vereisten waaraan het monitoringsinstrument dient te voldoen op objectieve wijze vast te leggen in deze AMvB, zal de monitor relevante informatie opleveren op basis waarvan de school kan handelen. Dit helpt bij het zo goed mogelijk verzekeren van de veiligheid van de leerlingen op school.
Het vaststellen van deze AMvB heeft bovendien als doel om er voor te zorgen dat scholen zelfstandig vast kunnen stellen wanneer een monitoringsinstrument voldoet aan de eisen die in de verschillende onderwijswetten worden gesteld. Dit biedt rechtszekerheid aan de scholen.
Met het vastleggen van de vereisten in de AMvB wordt verder een kader gegeven op basis waarvan de inspectie toezicht kan houden.
Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
12-08-2019 Nieuwe pilot tegen pesten in uw organisatie 07-08-2019 Doe mee aan de Week van de Werkstress!
25-07-2019 Themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier' 19-07-2019 Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds