NIEUWS

Een effectieve aanpak van werkdruk met een werkplan

22-05-2019

Is het helder waardoor werkdruk ontstaat op jullie school? Dan is dit het moment om met werkdruk aan de slag te gaan. Een effectief hulpmiddel hiervoor is het format werkplan ‘’Samen werken aan werkdruk’’. Dit format structureert de werkwijze om tot duidelijke doelstellingen en vervolgacties te komen. Als dit in kaart is gebracht kunnen de gewenste resultaten worden geformuleerd. De stap naar een goede evaluatie is dan ook kleiner.

In het format van het werkplan worden de werkdrukthema’s op school benoemd. Deze kunnen gebaseerd zijn op de 7 domeinen uit de Werkdrukscan van het Vervangingsfonds: leerlingen, taken, persoonseigenschappen, collega’s, leidinggevenden, school/cultuur en privé. Bij elk thema beschrijft u welk doel u wilt bereiken, wat het gewenste resultaat is, welke activiteiten dat vraagt, wie de activiteiten uitvoert, wanneer het klaar moet zijn en hoe en wanneer het geëvalueerd wordt.

Bekijk het format en een toelichting op het werkplan met een voorbeeld op de website van Platform Werkdruk PO.

Nieuws
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds