NIEUWS

Onbekend of extra geld daadwerkelijk werkdruk basisonderwijs verlaagd

28-05-2019

Het is nog onduidelijk of het extra geld dat vorig jaar beschikbaar is gesteld voor het verlagen van werkdruk op  basisscholen, de werkdruk ook daadwerkelijk heeft verlaagd. De oorzaak hiervan is dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Ondanks dat heeft de minister besloten om meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. Het bedrag dat extra beschikbaar komt is circa € 237 miljoen.

Het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer geeft aan dat aan de evaluatieafspraak niet is voldaan. Dit onderzoek laat tevens zien dat scholen verantwoordelijk zijn voor de besteding van het geld, maar niet voor het resultaat.  Daarbij is de vraag of scholen het geld wel echt uitgeven aan het verlagen van de werkdruk.

De Algemene Rekenkamer adviseert de minister om het geld apart te houden, een nulmeting uit te voeren en een concreet doel te stellen voor het verlagen van werkdruk.

Bron: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2019/05/15/onbekend-of-extra-geld-werkdruk-basisonderwijs-verlaagt

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
12-08-2019 Nieuwe pilot tegen pesten in uw organisatie 07-08-2019 Doe mee aan de Week van de Werkstress!
25-07-2019 Themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier' 19-07-2019 Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds