NIEUWS

Onbekend of extra geld daadwerkelijk werkdruk basisonderwijs verlaagd

28-05-2019

Het is nog onduidelijk of het extra geld dat vorig jaar beschikbaar is gesteld voor het verlagen van werkdruk op  basisscholen, de werkdruk ook daadwerkelijk heeft verlaagd. De oorzaak hiervan is dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden. Ondanks dat heeft de minister besloten om meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. Het bedrag dat extra beschikbaar komt is circa € 237 miljoen.

Het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer geeft aan dat aan de evaluatieafspraak niet is voldaan. Dit onderzoek laat tevens zien dat scholen verantwoordelijk zijn voor de besteding van het geld, maar niet voor het resultaat.  Daarbij is de vraag of scholen het geld wel echt uitgeven aan het verlagen van de werkdruk.

De Algemene Rekenkamer adviseert de minister om het geld apart te houden, een nulmeting uit te voeren en een concreet doel te stellen voor het verlagen van werkdruk.

Bron: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2019/05/15/onbekend-of-extra-geld-werkdruk-basisonderwijs-verlaagt

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
30-06-2020 Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd 25-06-2020 Protocollen Corona
25-06-2020 Beantwoording Kamervragen over veilig werken in coronatijd 11-06-2020 Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk
22-04-2020 Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen 22-04-2020 Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang
19-04-2020 Legionella: bij herstart scholen waterleidingen doorspoelen! 26-02-2020 Deelname aan veiligheidsmonitor PO/VO
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds