NIEUWS

Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk

17-06-2019
 
De ‘Basis Inspectiemodule Werkdruk’ is ontwikkeld door de Inspectie SZW en wordt door de inspecteur gebruikt bij het inspecteren op het risico van werkdruk in alle organisaties waar werknemers arbeid verrichten. U kunt de ‘Basis Inspectiemodule Werkdruk’ downloaden via de website van de Inspectie SZW.
 
De laatste jaren is werkdruk in steeds meer sectoren een belangrijk arbeidsrisico, met alle gevolgen van dien.  De Inspectie SZW handhaaft daarom op een doeltreffende aanpak van de negatieve gevolgen van werkdruk. Denk aan gezondheidsklachten, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Met de handhaving wil de Inspectie SZW deze negatieve effecten zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
 
Belangrijk deel van de inspectie is het beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), waarin de werkdruk is geïnventariseerd. Dat moet op een deugdelijke manier zijn uitgevoerd. Als het nodig is, moet deze werkdruk daarna nog eens verdiepend worden onderzocht. Dit geldt ook voor werkgevers die een (erkende) RI&E van de branche gebruiken. De werkgever moet aan de inspecteur kunnen uitleggen hoe hij de werkdruk heeft onderzocht en hoe de conclusies daarover tot stand zijn gekomen. Als er meerdere werkdrukbronnen zijn of een tekort aan energiebronnen die het risico op werkdruk verhogen, moet de werkgever maatregelen nemen om dit risico voldoende te beheersen.


In deze Arbocatalogus PO leest u meer over de RI&E-cyclus, de aanpak van werkdruk en toezichthoudende instanties, zoals de Inspectie SZW.


 

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
12-08-2019 Nieuwe pilot tegen pesten in uw organisatie 07-08-2019 Doe mee aan de Week van de Werkstress!
25-07-2019 Themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier' 19-07-2019 Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds