NIEUWS

Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk

19-07-2019


Als de oorzaken van werkdruk bekend en besproken zijn in het team, is het tijd voor een aanpak. Om hier effectief mee aan de slag te gaan is er door het Arbeidsmarktplatform PO een format werkplan ontwikkeld. Dit instrument biedt handvaten voor een gestructureerde aanpak als het gaat om het in kaart brengen van doelstellingen, acties en gewenste resultaten.


In het format komen verschillende werkdrukthema’s aan bod. Ieder thema geeft uitleg over de gestelde doelen, gewenste resultaten, activiteiten en rolverdeling. Dit format maakt evaluatie gemakkelijk en zorgt voor een overzichtelijke werkwijze.


Digitale Platform Werkdruk
Werkdruk kan op iedere school aangepakt worden. De voorwaarde is dat werkdruk besproken moet worden en er moet een passende aanpak gekozen worden. Met deze insteek ontwikkelde het Arbeidsplatform PO het digitale Platform Werkdruk in 2018.
 

 

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
12-08-2019 Nieuwe pilot tegen pesten in uw organisatie 07-08-2019 Doe mee aan de Week van de Werkstress!
25-07-2019 Themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier' 19-07-2019 Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk
16-07-2019 Leg pauze goed vast in werkverdelingsplan 17-06-2019 5e week van de RI&E van start!
17-06-2019 Download de gratis whitepaper ‘Sterk op het Werk’ 17-06-2019 Actuele RI&E onderdeel van de Basis Inspectiemodule Werkdruk
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds