NIEUWS

Een werkplanformat op het digitale Platform Werkdruk

 

 

19-07-2019


Als de oorzaken van werkdruk bekend en besproken zijn in het team, is het tijd voor een aanpak. Om hier effectief mee aan de slag te gaan is er door het Arbeidsmarktplatform PO een format werkplan ontwikkeld. Dit instrument biedt handvaten voor een gestructureerde aanpak als het gaat om het in kaart brengen van doelstellingen, acties en gewenste resultaten.


In het format komen verschillende werkdrukthema’s aan bod. Ieder thema geeft uitleg over de gestelde doelen, gewenste resultaten, activiteiten en rolverdeling. Dit format maakt evaluatie gemakkelijk en zorgt voor een overzichtelijke werkwijze.


Digitale Platform Werkdruk
Werkdruk kan op iedere school aangepakt worden. De voorwaarde is dat werkdruk besproken moet worden en er moet een passende aanpak gekozen worden. Met deze insteek ontwikkelde het Arbeidsplatform PO het digitale Platform Werkdruk in 2018.

 




 

 

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
11-05-2020 Protocollen aangepast 23-04-2020 Opstarten scholen en de 1,5 m samenleving
22-04-2020 Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen 22-04-2020 Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang
19-04-2020 Legionella: bij herstart scholen waterleidingen doorspoelen! 26-02-2020 Deelname aan veiligheidsmonitor PO/VO
26-02-2020 TNO doet onderzoek naar ventilatiesysteem in scholen 26-02-2020 Platform Werkdruk PO biedt handvatten om werkdruk te verminderen
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds