NIEUWS

Themabijeenkomst 'Van Werkstress naar Werkplezier'

25-07-2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert een themamiddag ‘Van Werkstress naar Werkplezier’. Dit is geïnitieerd vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk met als hoofdonderwerp werkstress. Deze dag zal plaatsvinden op 19 september 2019. Alle sociale partners, bedrijfsartsen, HR-functionarissen en andere betrokkenen zijn van harte welkom om te brainstormen over dit thema. Het wordt een interactieve bijeenkomst met de nadruk op het tegengaan van werkstress en het verhogen van werkplezier. Een koppeling naar de praktijk staat centraal en er worden handvatten aangereikt waarmee u aan de slag kunt.

•  Datum: 19 september 2019
•  Tijd: 12:00-17:00 (inclusief netwerk lunch)
•  Locatie: Den Haag

Meer informatie volgt later op www.arboportaal.nl

Bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-eerlijk-gezond-en-veilig-werk/2019/nieuwsbrief-eerlijk-gezond-en-veilig-werk-juni-2019

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
01-08-2020 Update Arbomeester 30-06-2020 Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd
25-06-2020 Beantwoording Kamervragen over veilig werken in coronatijd 25-06-2020 Protocollen Corona
11-06-2020 Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk 22-04-2020 Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen
22-04-2020 Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang 19-04-2020 Legionella: bij herstart scholen waterleidingen doorspoelen!
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds