NIEUWS

Nieuwe pilot tegen pesten in uw organisatie
12-08-2019

Ruim een half miljoen werknemers werd het afgelopen jaar gepest. Dat kost werkgevers naar schatting 900 miljoen euro aan doorbetaling van loon en ruim vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Ook is er een grotere kans op ongelukken op de werkvloer. Het probleem van pesten en andere ongewenst gedrag blijkt echter lastig uit te roeien. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil organisaties daarbij helpen en is gestart met een pilot. Er zijn nog plekken beschikbaar in deze pilot tegen pesten op de werkvloer.

Hoe werkt de pilot tegen pesten?
Een team met experts van TNO ondersteunt de deelnemende organisaties met maatregelen op maat. Hiermee zetten ze een veranderproces in werking, wat zorgt voor een nieuwe werkcultuur zonder pesten. Het expert-team werkt actief samen met een team van de deelnemende organisatie. Dat eigen team is mede-eigenaar van het veranderproces, zodat de gezonde werkcultuur ook na het vertrek van de experts is geborgd. Het team bestaat bij voorkeur uit een vertegenwoordiging uit alle lagen van de organisatie (de directie, leidinggevenden, medewerkers, HR-professionals).

Meer informatie leest u op Arboportaal.nl van het Ministerie van SZW.
 
Meedoen?
Wilt u met uw organisatie meedoen aan de pilot? Stuur dan een e-mail naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl.

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
01-08-2020 Update Arbomeester 30-06-2020 Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd
25-06-2020 Beantwoording Kamervragen over veilig werken in coronatijd 25-06-2020 Protocollen Corona
11-06-2020 Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk 22-04-2020 Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen
22-04-2020 Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang 19-04-2020 Legionella: bij herstart scholen waterleidingen doorspoelen!
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds