NIEUWS

Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed. Op sommige scholen en kinderopvang bestaat onduidelijkheid. De minister voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen scholen en kinderopvangorganisaties dringend om zich bij de herstart te houden aan een aantal uitgangspunten.
Lees hier verder op de website van het ministerie van OC&W


Na corona: opstart onderwijs is maatwerk
Het basisonderwijs kan op 11 mei voorzichtig weer van start. Dit opstarten is wel maatwerk, zo blijkt uit berichten in de regionale en landelijke pers. De ene school bestelt nadrukkelijk geen spatkappen voor leraren, de ander juist wel. Maar alle scholen hebben toch één ding gemeen: ‘We beginnen niet meteen met: hier is je rekenboek, aan de slag.’
Rob Voorwinden, tekst van webredactie van Algemene Onderwijsbond (AOb)
Lees verder: Na corona: opstart onderwijs is maatwerk.

Les op afstand in het po
Op de website Les op afstand in het po vind je alle betrouwbare informatie die nodig is voor het verzorgen van onderwijs op afstand in het primair onderwijs. Hoe richt je je onderwijs in en hoe geef je instructie op afstand? Hoe werk je samen met collega’s en hoe laat je leerlingen samenwerken? Welk (digitaal) lesmateriaal kun je gebruiken en hoe ga je om met toetsen? En hoe houd je op een veilige manier contact?


Weer op school
Op de website Les op afstand in het po is alle informatie te vinden nu de scholen vanaf 11-05 weer open gaan zoals een stappenplan, protocollen, veel gestelde vragen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

Veilig terug naar school: de rol van medezeggenschap
Vanaf 11 mei mogen alle kinderen weer naar de basisschool voor de helft van de onderwijstijd. Hoe dat in te richten, is nu hét agendapunt voor de medezeggenschapsraad. De landelijke richtlijnen en protocollen zijn leidend, maar over de invulling en de details moet elke school afspraken maken die het best passen bij de eigen situatie.
Wat is de rol van de medezeggenschap: lees hier meer.

 

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
08-09-2020 Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 beschikbaar 30-06-2020 Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd
25-06-2020 Beantwoording Kamervragen over veilig werken in coronatijd 25-06-2020 Protocollen Corona
11-06-2020 Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk 22-04-2020 Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang
22-04-2020 Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen 19-04-2020 Legionella: bij herstart scholen waterleidingen doorspoelen!
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds