NIEUWS

Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd
30-6-2020

De ministers van VWS en OCW hebben aangekondigd dat zij in 2 jaar tijd aan maximaal 50 speciaal onderwijs-scholen (so/vso cluster 3 en 4) een zorgarrangeur beschikbaar stellen. Vanaf nu kan worden aangemeld. Deze zorgarrangeurs gaan scholen ondersteunen bij het regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd. Zij kennen de weg in de diverse onderwijs- en zorgsystemen en weten hoe en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Zo helpen ze scholen om meer zorgmiddelen in te kunnen zetten in onderwijstijd, zodat de leerlingen de juiste zorg en begeleiding kunnen krijgen bij het onderwijs of bij het naar school gaan. Deze taak zal uitgevoerd worden door  de onderwijszorgconsulenten van de landelijke organisatie Onderwijsconsulenten (SOSO).

Klik op onderstaande URL-regel om meer hierover te lezen:
https://www.onderwijsconsulenten.nl/zorgarrangeurs-in-het-kader-van-zorg-in-onderwijstijd/
Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
21-12-2020 Regeling ventilatie in scholen 1 januari van kracht 18-12-2020 Coronaprotocollen geactualiseerd naar aanleiding van lockdown
08-12-2020 De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) 08-12-2020 Update servicedocument Covid-19 van OCW van 27 november
02-12-2020 Update coronaprotocollen 19 november 14-10-2020 Update servicedocument Covid-19 van OCW
07-10-2020 Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker 07-10-2020 Eindrapportage 'Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland'
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds