NIEUWS

Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 beschikbaar
Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren en leerlingen zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan. Het is belangrijk scholen daarbij te ondersteunen, door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie. 

De sectorraden en bonden hebben protocollen opgesteld die een belangrijke rol vervullen om op een heldere wijze duiding te geven aan de richtlijnen die gelden. Gezamenlijk wordt daarnaast regelmatig bezien of de maatregelen, aanwijzingen en tips geactualiseerd moeten worden. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in een servicedocument. 

Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.  

Download het servicedocument.


Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
21-12-2020 Regeling ventilatie in scholen 1 januari van kracht 18-12-2020 Coronaprotocollen geactualiseerd naar aanleiding van lockdown
08-12-2020 De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) 08-12-2020 Update servicedocument Covid-19 van OCW van 27 november
02-12-2020 Update coronaprotocollen 19 november 14-10-2020 Update servicedocument Covid-19 van OCW
07-10-2020 Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker 07-10-2020 Eindrapportage 'Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland'
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds