NIEUWS

Update servicedocument Covid-19 van OCW
Op 1 september 2020 heeft het ministerie van OCW de eerste versie van het servicedocument Covid-19 gepubliceerd. Het servicedocument moet gezien worden als een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen die gepubliceerd zijn. Het servicedocument bevat handvatten voor schoolbesturen over onder andere leerplicht, onderwijstijd en samenwerking met de GGD.

Het uitgangspunt van het ministerie van OCW is dat leerlingen op school onderwijs volgen. Als leerlingen niet naar school kunnen komen, is en blijft afstandsonderwijs een tijdelijk alternatief. Het onderwijs moet worden georganiseerd met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM. De protocollen die opgesteld zijn door de sociale partners, vormen daarvoor de basis.

Het servicedocument van het ministerie van OCW is bedoeld als handreiking voor de praktische organisatie van het onderwijs. Het document gaat bijvoorbeeld in op toetsen, de eindtoets, het examen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en ventilatie. Ook het bewaken van de veiligheid op school, afstandsonderwijs, onderwijstijd, verzuim en leerplicht komen aan de orde. In het servicedocument wordt waar nodig naar diverse protocollen verwezen.
Nieuws
MEER NIEUWSBERICHTEN
14-10-2020 Update servicedocument Covid-19 van OCW 07-10-2020 Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker
07-10-2020 Eindrapportage 'Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland' 07-10-2020 Handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar
07-10-2020 Protocollen opnieuw aangepast aan de nieuwe richtlijnen 08-09-2020 Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 beschikbaar
30-06-2020 Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd 25-06-2020 Beantwoording Kamervragen over veilig werken in coronatijd
Vorige   Volgende
PO-RaadAlgemene Vereniging SchoolleidersAlgemene OnderwijsbondCNV OnderwijsCentrale van Middelbare en Hogere FunctionarissenVervangingsfonds